Poznámky a připomínky na plochu

Od verze 1.118 program Rychlé Poznámky nejen umožňuje vytvářet rychlé poznámky na ploše, ale obsahuje možnost nastavení připomenutí. S programem můžete snadné vytvářit denní, týdenní a jednorázové připomenutí.

Jak přidat, nastavit nebo změnit připomínky

Po vytvoření poznámky, můžete:
kliknut na ikonu budíku v levém horním rohu poznámky

Připomínka

nebo zvýrazněte poznámku v Správce Poznámek (Notes Manager) a klepněte na tlačítko Alarm nebo vyberte alarm z kontextové nabídky.

Jak nastavit upozornení

Poté se zobrazí okno pro nastavení alarmů/připomenutí pro danou poznámku.

Nastavení připomenutí

Zde si můžete vybrat nebo změnit nastavení připomínky:

- Nastavte datum a čas pro připomenutí.

. - Nastavit opakování připomenutí každé pondělí, každé úterý atd., nebo každý den.

- Povolit nebo zakázat možnost Dřímat (Odložit) připomínku. Ve výchozím nastavení je vypnutá.

- Nastavení akce pro připomenutí.

Nastavení akce pro připomenutí

Jakmile jste nastavite připomenutí, klepněte na tlačítko OK.

Informace o stavu a čase připomínky lze videt:

v tooltipu poznámky

Stavu připomínky

v Správce Poznámek (Notes Manager)

Připomenutí bez funkcí Dřímat

připomenutí s funkcí Dřímat

Pokud máte připomenutí bez funkcí Dřímat (Odložit), můžete ji zastavit klepnutím na tlačítko 'Stop alarm'.

Spřipomenutí bez funkcí Dřímat

Pokud jste zvolili funkce Dřímat při nastavování připomenutí, můžete zastavit připominku klepnutím na tlačítko 'Stop alarm' nebo odložit/posunout jej kliknutím na tlačítko SNOOZE (Dřímat).Akce 'Flash' a 'Číst poznámku' trvají minutu. Pípnutí zazní jednou. Pokud zvolíte "Play" jako alarm akce, program otevře váš výchozí přehrávač a přehraje vybraný soubor. Můžete zastavit přehrávání ve vašem přehrávači.
Opakované připomenutí zůstavá aktivní, dokud je nevypnete. Pro vypnutí připomenutí vyberte Alarm Off v okně nastavení alarmů.

Sunday, November 19, 2017 
Zálohování a obnovení   Nastavení   Odeslání poznámek
Copyright © 2017 Andrey Golyatin    All rights reserved.       Disclaimer       Privacy Policy       Contact       Site Map     CZ   EN   RU   ZH